Pan Hamburguesa

NUEVO PRODUCTO

Pan Hamburguesa
Masa Madre Repán

640 g - 8 Unidades

Pan Hamburguesa
Repán

750 g - 12 Unidades

Pan Hamburguesa
Repán

850 g - 12 Unidades 

Pan Hamburguesa
Repán

950 g - 12 Unidades 

Pan Hamburguesa Junior
Repán

340 g - 6 Unidades 

Pan Hamburguesa
Repán

325 g - 4 Unidades

Pan Hamburguesa Institucional

Pan Hamburguesa Junior
Repán

750 g - 12 Unidades 

Pan Hamburguesa
Repán

800 g - 10 Unidades 

Pan Hamburguesa Artesanal
Repán

800 g - 10 Unidades 

Pan Hamburguesa Brioche
Repán

800 g - 10 Unidades 

Pan Perro

Pan Perro
Repán

750 g - 12 Unidades 

Pan Perro
Repán

850 g - 12 Unidades 

Pan Perro
Repán

950 g - 10 Unidades 

Pan Perro
Repán

370 g - 6 Unidades 

Panes Tajados

Pan Tajado
Repán

450 g - Blanco

Pan Tajado Extralargo
Repán

550 g - Blanco

Pan Tajado Integral
Naturalpan

450 g - 22 Unidades